Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 12/02 di u 2024 - Session du 12/02 2024

Publié le 02/05/2024

Session Chambre des Territoires 12/02/24
Ordine di u ghjornu - Ordre du jour 
Raportu Nu 2024-1
Evoluzione istituziunale
Rapport N° 2024-1
Evolution institutionnelle

Raportu Nu 2024-4
Prisentazione di i prugrammi eurupei
Rapport N° 2024-4
Présentation des programmes européens

Raportu Nu 2024-2
Funziunamentu di a Camera di i territorii
Rapport N° 2024-2
Fonctionnement de la Chambre des territoires

Raportu Nu 2024-3
Prugramma di travagli di u geniu furistieru pè u 2024
Rapport N° 2024-3
Programme de travaux des Forestiers sapeurs 2024

Raportu Nu 2024-5
Prisentazione di u Pianu du gestione di a Riserva Naturale di Corsica di u Massicu di Montu Ritondu
Rapport N° 2024-5
Présentation du Plan de gestion de la Réserve Naturelle de Corse du Massif du Monte Ritondu.