Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 16 d'ottobre di u 2023 / Session du 16 octobre 2023

Publié le 01/12/2023

Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica
u 16 d’ottobre di u 2023
Session de la Chambre des Territoires de Corse
16 octobre 2023

Ordine di u ghjornu
Ordre du jour
Raportu Nu 2023-20
Infurmazione nant’à a u funziunamentu di a Camera di i territorii
Rapport N° 2023-20
Information sur le fonctionnement de la Chambre des territoires 
Raportu Nu 2023-21
Infurmazione nantu à l'evoluzione istituziunale di a Corsica
Rapport N° 2023-21
Information sur l’évolution institutionnelle de la Corse
Raportu Nu 2023-22
Designazione di i raprisintanti di a Camera di i Territorii in l’urganisimi esterni 
Rapport N° 2023-22
Désignation des membres de la Chambre des Territoires dans les organismes extérieurs

Raportu Nu 2023-23
Puntu nant’à a lege di u 20 di lugliu di u 2023 per facilità a messa in opera di i scopi di lotta contru à l’artificializazione di a terra  è rinfurzà l’accumpagnamentu di l’eletti  lucali
Rapport N° 2023-23
Point sur la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux
Raportu Nu 2023-24
Resu contu di a Cummissione di u Sviluppu Ecunomicu, di u Numericu, di l'Assestu di u Territoriu è di l'Ambiente rilativu à a prevenzione di l'incendii è di l'assestu di u territoriu
Rapport N° 2023-24
Relevé de conclusions de la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement relatif à la prévention des incendies et l'aménagement du territoire
Raportu Nu 2023-25
Raportu d’infurmazione nantu a i Scontri di l’acqua
Rapport N° 2023-25
Rapport d’information sur les Scontri di l’acqua
Raportu Nu 2023-26
Infurmazione nantu a u spaziu d’inginiaria « Paes’idei »
Rapport N° 2023-26
Information sur la plateforme d’ingénierie « Paes’idei »
Raportu Nu 2023-27
Cunvenziunamenti in materia di privenzione di l’incendii è d’accessu à e fureste
Rapport N° 2023-27
Conventionnement en matière de prévention des incendies et d’accès aux forêt