Riunione di a cummissione permanente di u 24 d'aprili di u 2024

La Commission Permanente se réunira en mode mixte (présentiel et Teams) le mercredi 24 mars 2024.
Elle se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel, pour préparer la séance de l’Assemblée de Corse des 25 et 26 avril 2024.
Elle poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15h30 avec l’examen des rapports figurant ci-dessous.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Raportu nu 0 : Appruvazione di u prucessu verbale di a Cummissione Permanente di u 26 marzu di u 2024.
Rapport n° 0 :
Approbation du procès-verbal de la Commission Permanente du 26 mars 2024.

Raportu nu 089 : Mudificazione di a presa in carica di e spese di spiazzamentu è di sughjornu di i persunali di a Cullettività di Corsica, di i cunsiglieri di l' Assemblea di Corsica è di u Cunsigliu esecutivu di Corsica e di i soci di l'istanze cunsultative.
Rapport n° 089
: Modification de la prise en charge des frais de déplacement et de séjour des personnels de la Collectivité de Corse, des membres de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse, ainsi que des instances consultatives.

FUNDARIU / FONCIER

Raportu nu 069 : Acquistu di un'impresa fundiaria situata nantu à a cumuna di Bunifaziu.
Rapport n° 069
: Acquisition d'une emprise foncière sise sur le territoire de la commune de Bunifaziu.

Raportu nu 081 : Assestu di a crucivia ditta di « A Munacia d'Auddè » trà a strada tarrituriali RT 40 è a Strada Tarrituriali di a cumuna di Pianottuli è Caldareddu.
Rapport n° 081
: Aménagement du carrefour dit « d’A Munacia d'Auddè » entre la RT 40 et l’ex RD 150, sur le territoire de la commune de Pianottuli è Caldarellu.

Raportu nu 082 : Pianu d'allignamentu di l’anziana strada dipartimentale 263 trà u paese di A Curbaghja è u poghju d'Occiglioni.
Rapport n° 082
: Plan d'alignement de l'ex-route départementale 263 entre le village de Curbara et le hameau d'Occiglioni.

Raportu nu 097 : Cunvenzione di suprapponizione d'affettazione à ghjuvore di a cumuna di Bastia.
Rapport n° 097 :
Convention de superposition d'affectation au profit de la commune de Bastia.

INSIGNAMENTU - FURMAZIONE - RICERCA / ENSEIGNEMENT -FORMATION - RECHERCHE

Raportu nu 070 : Aghjustu n°1 à a cunvinzioni di finanziamentu di funziunamentu è d'attrazzera di a furmazioni d'ambulanzeru (DEA) à u Centru di furmazioni IFA 2A Pumonti.
Rapport n° 070
: Avenant n°1 à la convention de financement de fonctionnement et d'équipement de la formation d'ambulancier (DEA) dispensée par le Centre de formation IFA 2A Pumonti.

Raportu nu 076 : Cambiamentu di nome di u « Cullegiu di Moltifau » in « Cullegiu Antoine-Simon Arrighi ».
Rapport n° 076
: Changement de dénomination du « Collège de Moltifau » en « Collège Antoine-Simon Arrighi ».

AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Raportu nu 075 : Dumanda di scontu parziale nantu à a pigione di l'associu « Rinascita di u vechju Corti », affittuaria di a Cullettività di Corsica, i lucali sendu chjosi per travagli d'urgenza.
Rapport n° 075
: Demande de remise gracieuse du loyer à l'association « A Rinascita di u vechju Corti », locataire de la Collectivité de Corse, en raison de la fermeture.

Raportu nu 080 : Cunvenzione di messa à dispusizione di i lucali situati à u 10, viale Auguste Gaudin in Bastia à ghjuvore di u cunsigliu di i giudici paritarii è di a Corte d'Appellu di Bastia.
Rapport n° 080
: Convention de mise à disposition des locaux sis 10, Boulevard Auguste Gaudin à Bastia au profit de la Cour d'Appel de Bastia et du tribunal de commerce.

RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES

Raportu nu 077 : Dumanda di rimessa di grazia spressa da un agente di a Cullettività di Corsica chì hà fattu valè i so diritti à a ritirata.
Rapport n° 077
: Demande de remise gracieuse formulée par un agent de la Collectivité de Corse ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Raportu nu 084 : Mudifica di u tavuleddu di l’effittivi di a Cullittività di Corsica : staghjuneschi è cuntratti di prughjettu.
Rapport n° 084
: Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse - Recrutement d'emplois saisonniers et contrats de projet.

ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Raportu nu 083 : Signatura di e nove cunvenzione di suvvenzione à titulu di u dispusitivu « Cunsiglieru numericu », rilative à i posti di i dui cunsiglieri numerichi cuurdinatori di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 083
: Signature des nouvelles conventions du subvention au titre du dispositif « Conseiller numérique » relative aux postes des deux conseillers numériques coordinateurs de la Collectivité de Corse.

SUCIALE E SALUTE / SOCIAL ET SANTE

Raportu nu 086 : Fissazioni di u scopu annincu d'evuluzioni di i spesi di i stabilimenti è sirvizii medicusuciali par l'annata 2024.
Rapport n° 086
: Fixation de l'objectif annuel d'évolution des dépenses (OED) des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour l'année 2024.

CULTURA E PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE

Raportu nu 096 : Prugramma INTERREG Italia - Francia Marittima 2021-2027 - Prugettu CASTOUR Valurizà u patrimoniu culturale materiale è immateriale di a castagna.
Rapport n° 096
: Programme Interreg Italie-France Maritime 2021-2027 - Projet CASTOUR Mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel de la châtaigne.

Raportu nu 099 : Prugramma INTERREG Italia - Francia Marittima 2021-2027 - Prugettu VIA PATRIMONIA - ACT Capifila CDC – DP.
Rapport n° 099
: Programme INTERREG Italie - France Maritime 2021-2027. Projet VIA PATRIMONIA - ACT Chef de file CDC – DP.