Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente du 28 juillet 2021

Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente du 28 juillet 2021

Publié le 26/07/2021

La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 28 juillet


ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE


ADOPTE Raportu nu 270 :  Affittu pè u dirittu di pesca nantu à u stagnu di Chjurlinu.

Rapport n° 270 : Location du droit de pêche sur l'étang de Chjurlinu.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS


ADOPTE Raportu n271 : Accunciamentu di u parcheghju intermudale di a gara di Furiani.

Rapport n°271: Aménagement du parking intermodal de la gare de Furiani.

ADOPTE Raportu n272 :  Stabilimentu di un sistema d'infurmazioni di i viaghjadori nantu à u ritali farratu è i carri di a Corsica.

Rapport n° 272 : Mise en place d'un système d'informations voyageurs sur les réseaux ferré et d'autocars de la Corse.

ADOPTE Raportun273 : Mudificazione di u pianu di finanziamentu di l'operazione d'accunciamentu di l'anziana RD 111.

Rapport n°273 : Modification du plan de financement de l'opération d'aménagement de l'ex RD 111.

AMENDE ET ADOPTE Raportu n280 : Creazione di una via verde trà Aiacciu (Quartieru di Asprettu) è A Bastilicaccia (Locu dettu Pisciatellu).

Rapport n°280 : Création d'une voie verte entre Aiacciu (Quartier d'Asprettu) et A Bastilicaccia (Lieu-dit Pisciatellu).
SUCIALE E SALUTE

SOCIAL ET SANTE


ADOPTE Raportu n274 : Rittificazioni di un sbagliu matiriali in quantu à l'abrugazioni di una deliberazioni.

Rapport n°274 : Rectification d'une erreur matérielle concernant l'abrogation d'une  délibération.


AMMINISTRAZIONE GENERALE

ADMINISTRATION GENERALE


ADOPTE Raportu n275 : Delegazione generale chì abiliteghja Lauda GUIDICELLI Cunsigliera Esecutiva   Dominique LIVRELLI, Cunsiglieru Esecutivu in carica di affine di firmà atti passati in a forma amministrativa.

Rapport n° 275 : Délégation générale habilitant Lauda GUIDICELLI Conseillère exécutive et Dominique LIVRELLI, Conseiller exécutif aux fins de signature d'actes passés en la forme administrative.
AMBIENTE

ENVIRONNEMENT


ADOPTE Raportu n276 : Impegnu in a dimarchja  « zeru ghjettu di plasticu in  u   Mediterraniu " di a Cullettività di Corsica cù u WWF Francia.

Raportu n276 : Engagement sur la démarche "zéro rejet plastique en Méditerranée" de la Collectivité de Corse avec le WWF France.


ACCUNCIAMENTU NUMERICU

AMENAGEMENT NUMERIQUE


ADOPTE Raportu nu 277 : Firma di a cunvinzioni di u Pianu Francia Rilanciu pà a criazioni di un centru d'urgenza Cyber Tarrituriali in Corsica.

Raportu n° 277 : Signature de la convention Plan France Relance en faveur de la création d'un centre d'urgence Cyber Territorial (CSRIT) en Corse.

ADOPTE Raportu nu281 : Rinnuvata di u ritali territuriali altu flussu di i stabilimenti d’insignamentu  sicundariu di Corsica (licei è culleghji).

Rapport n°281 : Renouvellement du réseau territorial haut débit des établissements d'enseignement du secondaire de Corse (lycées et collèges).
CULTURA E PATRIMONIU

CULTURE ET PATRIMOINE


ADOPTE Raportu n279 : Fissazione di e nove tariffe pè a regia di u Museu Casa Nativa Pasquale Paoli.

Rapport n°279 : Fixation des nouveaux tarifs pour la régie du Musée Maison Natale Pasquale Paoli.


FURESTE

FORETS


RETIRE Raportu nu282 : Compra di materiali specifichi per i spegnifochi furestaghji.

Rapport n°282 : Acquisition de matériels spécifiques destinés aux forestiers sapeurs.

ADOPTE Raportu nu283 : Finanziamentu di a campagna statinale di i fochi di furesta.

Rapport n°283 : Financement de la campagne estivale des feux de forêts.