Commission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Commission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Rédigé le 20/12/2019

la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement se réunira conjointement
avec la Commission des Finances et de la Fiscalité le mercredi 6 janvier à partir de 8h30

INFRASTRUTTURE È TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Raportu Nu 005 : Assestu di u crucivia trà a RT 30 è l’anziana RD 208 nantu à u territoriu di e cumune d’Urtaca è di Lama.
Rapport N° 005 : Aménagement du carrefour RT 30 – ex RD 208 situé sur le territoire des communes d’Urtaca et Lama.

Raportu Nu 006 : Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu di trasportu marittimu di marcanzie è di passageri trà i porti di Portivechju è Prupià è u portu di Marsiglia da u 1mu di ferraghju di u 2020 à u 31 di dicembre di u 2020.
Rapport N° 006 : Conventions de délégation de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Portivechju et Prupià et le port de Marseille du 1er février 2020 au 31 décembre
 
SVILUPPU ECUNOMICU / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rapport nu 004 : Aiutà l’eseguimentu efficente di u pattu quatru rilativu à a messa inopera di u fondu di lanciu di l’imprese nove.
Rapport n° 004 : Favoriser une exécution efficiente de l’accord-cadre relatif au déploiement du fonds d’amorçage des entreprises nouvelles.
ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Rapport nu 003: Infurmazioni è discussioni in quantu à i novi abilitazioni attribuiti à u PADDUC da a leghji chì porta ingaghjamentu pà l’alloghju, l’accunciamentu è u numericu (ELAN).
Rapport n° 003 : Information et discussion sur les nouvelles habilitations conférées au PADDUC par la loi portant engagement pour le logement, l'aménagement et le numérique (ELAN).

L’ordre du jour pourra éventuellement être complété par l’examen de nouveaux rapports du Président du Conseil Exécutif, dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de l’Assemblée de Corse.