Riunione di a cummissione permanente di u 28 di ferraghju di u 2024

La Commission Permanente se réunira en mode mixte (présentiel et Teams) le mercredi 28 février 2024.
Elle se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel, pour préparer la séance de l’Assemblée de Corse du 29 février et 1er mars 2024.
Elle poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15h30 avec l’examen des rapports figurant ci-dessous.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Raportu nu 037 : Appruvazione di u prucessu verbale di a Cummissione Permanente di u 31 ghjennaghju di u 2024.
Rapport n° 037 : Approbation du procès-verbal de la Commission Permanente du 31 janvier 2024.

Raportu nu 043 : Mandatu spiciali attribuitu à u Sgiò Romain COLONNA, Presidente di a Cummissione di e Cumpetenze Legislative è Rigulamentare è pè l’Evoluzione Statutaria di a Corsica.
Rapport n° 043 : Mandat spécial accordé à M. Romain COLONNA, Président de la Commission des Compétences Législatives et Réglementaires et pour l’Evolution Statutaire de la Corse.

 
AMBIENTE / ENVIRONNEMENT

​Raportu nu 030 : Pianu di gestione di a Riserva Naturale di Corsica di u Massicciu di u Monte Ritondu.
Rapport n° 030 : 
Plan de gestion de la Réserve Naturelle de Corse du Massif du Monte Ritondu.

 
SUCIALE È SALUTE / SOCIAL ET SANTÉ

Raportu nu 029 : Pianu di sustegnu à l'investimentu 2022-2026 di i stabilimenti suciali è medicusuciali Autunumia : 1mu bilanciu è pruspettive.
Rapport n° 029 : Plan de soutien à l'investissement 2022-2026 des établissements sociaux et médico sociaux (ESMS) Autonomie : 1er bilan et perspectives.
 

RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES

Raportu nu 031 : Ricorsu à vacatarii per l'urganizazione d'esami prufessiunali in u settore di l'infurmatica è di i sistemi d'infurmazione.
Rapport n° 031 : Recours à des vacataires dans le cadre de l'organisation d'examens professionnels dans la spécialité informatique et systèmes d'information.
 
 
FURESTE / FORÊTS

Raportu nu 034 : Piani d'accunciamentu di i furesti di Tarcu è di u Cuscionu.  
Rapport n° 034 : Plans d'aménagements forestiers des forêts de Tarcu et du Cuscionu.


FUNDARIU / FONCIER

Raportu nu 044 : Abbandonu di a zona di studii di u rigiru di L'Isula per studià un itinerariu da scansà u centru cità di L'Isula.
Rapport n° 044 : Abandon du fuseau d'études du contournement de L'Isula au profit de l'étude d'un itinéraire d'évitement de l'hypercentre-ville de L'Isula.